انگیزشی

تعامل با طبیعت وعناصر وجود

طبیعت کائنات عناصروجود درطول زندگی خیلی چیزهارا تجربه کردم که مرا و باورهایم را به چالش بکشد. روزهایی که خوشی ها مرا غافل کرد و سختی ها غمگین. درموقعیتهایی بودم که زور و اجبار به مومن شدن برسرم بود، یا آزادی مطلق من به شدت به نشانه ها باور دارم . به آثاری که اجزای […]

رفتار با بیمار

  باید ونبایدهای رفتار با بیمار دغدغه های بیماران درتعامل با خانواده چطوریک همراه خوب باشید چطور خود را دربرابر رفتارهای غیر عادی همراهان ،مصون کنید؟ رفتارهای غیرعادی دیگران، یکی ازدلایلی بود، که مرا به سمت تولید محتوابرای توانمند سازی افراد درگیر با سرطان پیش راند.آموزش واشتراک‌ گذاری تجربه خودم و دوستانم از رفتارهایی که […]

مراحل تشخیص و درمان سرطان

احتمالا اگر دارید این مقاله را میخوانید یکی از کلمات زیر را جستجو کرده اید لنفوم چیست ؟هوچکین ،سرطان ،غدد لنفاوی، نان هوچکین ،لرز شبانه نشانه چیست؟ ضعف و بی حالی دایمی،نفس تنگی ،زندگی بعد ازسرطان،شانس زنده ماندن درسرطان، خارش وتعریق،قرمزی پوست، و…
این جملات و کلمات چیزهایی بودند که من از تابستان ۹۷ تا زمستان همان سال به کرات جستجو کردم
تنها نتیجه ای که از جستجوی هایم درمورد تعریق و لرزشبانه و بیحالی مداوم و سرفه هاونفس تنگی ها گرفتم این بودکه بیماری های متعددی از جمله کم کاری تیرویید اسیبهای شدید کلیوی یا برخی سرطانها و حملات عصبی می توانند این علایم را داشته باشند.

زندگی به من آموخت

زندگی به من آموخت قسمت اول 🔵🔹🔵🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔵🔹🔵  چیزی بعنوان شکست مفهوم‌ندارد.   ما فقط بلد نیستیم درمقابل هراتفاق چه عکس العملی داشته باشیم.   بدترین اتفاقات دربهترین زمان رخ میدهند.  حال هرکدام از ما به طریقی خوش است.باید دید آیا موفقیت‌فقط یعنی آنچه کلیشه ها تعریف میکنند؟ همیشه آدمهایی هستندکه از سرحسادت، لجاجت یا حماقت […]

لنفوم میهمان ناخوانده

لنفوم_هوچکین میهمان ناخوانده من ازکجا وچطور شروع شد؟ مهمان ناخوانده ما کیست؟ خارش شدید ساعت دوازده و سی دقیقه شب،۲۱خرداد۹۶، انگشتان پاهایم به طرز دردناکی شروع به خارش کرده است. از کودکی دراثر خوردن بعضی غذاها و تماس با خاک یا حیوانات دچار خارشهای نسبتا شدید می شدم اما این شکل از خارش تجربه جدیدی […]

چرایی نوشتن از سرطان

توانمند سازی بیماران مبتلا به سرطان و همراهان  بیمار چرا به این موضوع می پردازم؟ اجازه دهیدازشما بپرسم. آیا تا به حال به مرگ خود یا یکی از عزیزانتان آنقدرنزدیک بوده‌اید که بعد از طی دوره ای و فرصت دوباره زیستن، دیدگاهتان نسبت به زندگی و مرگ و توانمندی های خودتان تغییر کند؟ اگر بفهمید […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز