مقالات

دنیای من وکتابها قسمت اول

  دنیای من وکتابها ملت عشق‌،انسان درجستجوی معنی،شفای زندگی اگر مثل من از بچگی اهل کتاب باشید احتمالا ژانر های مختلف را امتحان و درنهایت علاقمندی خود را پیدا کرده اید. درطول دوسال گذشته و بخصوص دوماه اخیر،بشدت به کتابهایی با محوریت درونی سازی تغییرات وجود،برنامه ریزی برای موفقیت های چندگانه وخودیاری ، اشتیاق پیدا […]

رفتار با بیمار

  باید ونبایدهای رفتار با بیمار دغدغه های بیماران درتعامل با خانواده چطوریک همراه خوب باشید چطور خود را دربرابر رفتارهای غیر عادی همراهان ،مصون کنید؟ رفتارهای غیرعادی دیگران، یکی ازدلایلی بود، که مرا به سمت تولید محتوابرای توانمند سازی افراد درگیر با سرطان پیش راند.آموزش واشتراک‌ گذاری تجربه خودم و دوستانم از رفتارهایی که […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز